Denne bloggposten tar for seg kommandoer og utvidelser til .NET CLI jeg har funnet nyttig oppgjennom årene.

1. Opprette .gitignore fil fra dotnet cli

Noe av det første jeg gjør etter å ha initiert mitt git repo, er å legge til en .gitignore-fil for å ekskludere filer. Tidligere pleide jeg å hente ned en .gitignore-fil fra et repo med tilsvarende teknologi og modisere denne etter mine behov. Har du installert .NET Core 3.0 eller høyere, kan du simpelthen åpne din favoritterminal og skrive dotnet new gitignore. Denne vil lage en gitignore fil som dekker de mest populære utviklingsverktøyene, herunder Visual Studio, Rider, VSCode, NCrunch, StyleCop etc.

2. Autoformattering av kode

Hvor ille er det ikke å lese kode som er feil indentert eller ikke følger best practices for formattering av C#-kode? editorconfig definerer hvordan koden formatteres helt uavhengig av hvilken editor man bruker. Visual Studio til eksempel vil autoformattere koden din basert på regelsettet i .editorconfig. Benytter du deg av en editor som ikke følger regelsettet definert i .editorconfig, kan man bruke en extension til dotnet cli som heter dotnet format.

Dette hendige verktøyet kan installeres ved å åpne terminalen og skrive:
dotnet tool install -g dotnet-format. Når du har installert dette verktøyet kan du navigere deg til mappen med ditt prosjekt og skrive følgende: dotnet format.

Finner ikke verktøyet en .editorconfig fil vil et sett med standardregler bli fulgt.

3. Oppdage utdaterte NuGet pakker

Man kommer ikke utenom NuGet-pakker om man utvikler løsninger i dag, spesielt om du ikke ønsker å skrive absolutt all kode selv, noe som er lite hensiktsmessig. Det er mange risikofaktorer man må ta hensyn til før man velger å ta inn en pakke. En av disse faktorene er hvorvidt en pakke er utdatert. Det kan være at noen har oppdaget et sikkerhetsproblem i en spesifikk versjon av pakken. Utvikler av pakken har blitt informert, fikset problemet og oppdatert pakken med et høyere versjonsnummer. Denne pakken har du selvsagt ikke installert, om du ikke følger nøye med.

Her kommer dotnet outdated inn. Dette verktøyet forteller deg ikke at pakken har en sårbarhet eller andre rapporterte feil, men det gir deg en indikasjon på hvilke NuGet-pakker du kanskje burde oppdatere.

Verktøyet installeres på følgende måte: dotnet tool install -g dotnet-outdated-tool og brukes ved å skrive dotnet outdated der du har kildekoden løsningen din.

Det var tre verktøy jeg finner nyttig i min arbeidshverdag som .NET-utvikler. Hva er dine? Denne bloggposten kommer til å bli oppdatert med flere nyttige tillegg til dotnet cli når jeg kommer over dem.