Mye har skjedd siden Microsoft introduserte .NET Core medio 2016. November 2020 ble .NET 5 lansert og vi takket farvel til forvirringen rundt .NET Framework, .NET Standard og .NET Core. Nå ser vi frem mot lanseringen av .NET 6, som i følge Microsoft sitt roadmap lanseres i i LTS November i år. I mellomtiden kan vi leke oss med Preview 1 som ble lansert i går, 17. Februar.

For å komme i gang med .NET 6 kan du laste ned alt du trenger fra Microsoft sine nettsider. Har du oppdatert Visual Studio til versjon 16.9 skal .NET 6.0.100 preview.1.21103.13 være inkludert her.

Etter installasjonen kan du verifisere din .NET versjon ved å skrive
dotnet --version i din terminal. Da skal forhåpentligvis 6.0.100-preview.1.21103.13 dukke opp.

Hva er nytt i .NET 6?

Mye av jobben som blir gjort i .NET 5 fortsetter i .NET 6. Det handler om å lage et økosystem som gjør utviklere kapable til å utvikle kryssplattformsløsninger. I .NET 6 har Microsoft introdusert Android, iOS og macOs bibliotekene til Xamarin inn i .NET 6. Dette medfører at du fra dotnet cli kan skrive dotnet new android for å opprette et nytt prosjekt med Xamarin.Android template.

En annen spennende nyhet er at dotnet teamet nå har lansert Single File App for Windows og macOS. Tidligere var dette kun støttet på Linux. Singe File app gjør det mulig å publisere din app som kun én fil. Dette gjøres ved å kjøre følgende kommando i din terminal. Husk å bytte ut -r-variablene med din runtime. Kjører du Windows 10 kan du bruke win10-x64.

carbon

Resultatet av denne kommandoen er at .NET kun publisere en fil for deg. Velger du å sette flagget -p:PublishSingleFile=falsevil publish-mappen din inneholde alle filer i prosjektet og dependencies.

Det er selvsagt mange flere nyheter som blir lansert med .NET 6. Du finner en oversikt her.

Til slutt vil jeg anbefale dere å følge .NET bloggen til Microsoft for mange spennende nyheter rundt .NET og rammeverkene rundt.